Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

R.I.P cụ Gành !

Sáng nay đi ngang "nhóm thời sự" xóm tui, né rồi mà cũng bị mấy cha gọi lại,
Tám Cu: Ê, hai Tèo dzô coi có bài báo ghi " R.I.P cụ Ghềnh " nè !
Cả nhóm nháo nhào : Đó thấy chưa dzậy mà hai Tèo cứ cải rốn : Gành này Gành nọ !
Tèo tui bực dọc: Mấy anh, mấy báo thích gọi gì cũng được, nhưng Tèo tui nói tên “Địa Danh”  là hông được tự tiện thay đổi, tiếng miền nam ông bà mình gọi nó dzậy, mắc mới gì thay đổi ?
Ba cà khịa: Nói sai, nói trại thì phải đổi lại cho nó " Chuẩn" !
Tèo tui lườm nó: Dzậy miểu Bình Thiền, núi Bửu Long, chùa Bửu Phong xưa nay ông bà gọi dzậy, bây giờ đổi lại kêu miểu Bình Thành, núi Bảo Long, chùa Bảo Phong...mày nghe coi có lộn gan lên đầu hông hả ?
Sáu sự hùa theo: Báo chí, đài điếc, mạng miếc...họ gọi Ghềnh rần rần đó, vậy mà chú cứ bảo thủ! Ghềnh là " Chuẩn không cần chỉnh" nhá !
Tám Cu chơi một câu: thằng hai Tèo mầy muốn kêu theo tiếng miền nam, dzậy chú mày gọi Biên Hòa là Biên Huề đzi ! (?)
Cả bọn nháo nhào: hahahaha Biên Huề, Biên Huề nghe rặt nam bộ lun kakakaka!
Ý ..
T...R...Ờ...I...!