Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

THIÊN LÝ CÙ BIÊN HÒA- GIA ĐỊNH (P1)

Thiên lý cù trong trận đánh Thành Biên Hòa của liên quân Pháp- Tây Ban Nha cuối năm 1861.
Địa điểm Bến Bình Đồng xưa

Ngày 19/08/1861 Hoàng Đế Pháp Napoléon III chỉ định phó đô đốc Bonard sang Đông Dương…Ngày 27/11/1861 Bonard đến sài Gòn, ngày 30/11/1861 Tổng tư lệnh Cochinchine- Charner chuyển giao quyền chỉ huy cho ông. Vừa nhận chức ông tuyên bố:
“ Chúng ta sẽ tấn công Biên Hòa, và nếu cần, chúng ta sẽ đánh chiếm Huế “.
Sáng sớm 14/12/1861 liên quân Pháp- Tây Ban Nha đã tiến đánh Biên Hòa từ Gia Định bằng 4 cánh quân, cánh thứ 2, đường bộ dùng đường thiên lý nối Gia Định- Biên Hòa, xuất phát bến đò Bình Đồng (quán Đồng Cháy- nay thuộc phường Trường Thọ- Thủ Đức) do đại tá Domenech- Diego chỉ huy, gồm 100 lính Tây Ban Nha, một đại đội thủy quân lục chiến, tiến đánh đồn Mỹ Hòa.
Ngày 16 liên quân chiếm đồn Mỹ Hòa, rồi theo thiên lý cù qua Châu Thới, vượt cầu xã Tân Bản (tục gọi là cầu Quan), sáng sớm ngày 17/12/1861 đến chợ thôn Bình Tiên (tục gọi là chợ Lò Giấy, thời Tây Sơn có đóng đồn ở đây nên còn gọi là chợ Đồn), dàn quân bên bờ phải sông Đồng Nai, hợp cùng 3 cánh quân khác, tấn công Thành Biên Hòa...chiều tối hôm ấy, Thành Biên Hòa thất thủ !
Bản đồ trận đánh Biên Hòa năm 1861


Đường thiên lý Gia Định- Biên Hòa


Bến Đò Ngựa

Bến Bình Đồng năm xưa (p. Trường Thọ- Thủ Đức)
Bến Đò Ngựa ngày nay 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét