Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

Biên Hòa nơi phát đi bức điện tín đầu tiên của Đông Dương !

Điện tín Biên Hòa 1862 và "Sợi dây biết hát!"

Xưa mê truyện tranh Lucky Lucke, hôm nay rảnh rỗi nằm xem lại, khâm phục tinh thần, ý chí của dân Mỹ...chợt phát hiện ra một điều thú vị mà người Pháp đã làm ở Biên Hòa hơn 150 năm xưa!
Ngày 24-5-1844, Morse đã trình diễn chiếc máy điện báo do ông phát minh. Trước mặt các quan khách, âm thanh “tích tích…tà tà” do Morse nhấn một cách điêu luyện được truyền tới Quốc hội Mỹ cách đó 40 dặm. Morse đã phát đi điện báo đường dài đầu tiên của nhân loại, bức điện báo chỉ có câu: "Thượng đế sáng tạo nên những kỳ tích ”.
Ngày 4-7-1861 hai ông thị trưởng của CARSON CITY- NEVADA và của OMAHA- NEBRASKA, cùng tuyên bố bắt đầu cuộc chạy đua để " sợi dây biết hát" có thể nối liền các tiểu bang Đông và Tây nước Mỹ. Công trình này đã đem đến cho nước Mỹ một diện mạo mới, thông tin liên lạc phát triển mạnh mẽ...Trong khi ấy, cách đó nửa vòng trái đất, tại miền nam xứ Đại Việt...
Ngày 17-12-1861 quân Pháp tiến chiếm Thành Biên Hòa...trong thời gian đó, chính quyền Pháp đã điều động ông Wattebled cùng 9 chuyên viên sang Sài Gòn để thiết lập ngành điện tín. 
Ngày 27-3-1862 đường dây điện tín đầu tiên ở Việt Nam là Sài Gòn - Biên Hòa hoàn thành. Đường dây dài 28km kể cả 2 đoạn dây cáp ngầm dưới lòng sông Sài Gòn (bến Bình Đồng- Trường Thọ Thủ Đức) và sông Đồng Nai (bến đò Ngựa- bến đò chợ Dinh,Cầu Mát) được đấu nối thành công. Vào lúc 18h30 một bức điện báo lần đầu tiên được gởi từ Biên Hòa đi Sài Gòn trong thời gian 2 phút !
Điện tín xuất hiện đã giải phóng công nghệ đưa tin lạc hậu

Bưu Điện này hơn 150 năm trước đã phát bức điện tín đầu tiên của Đông Dương

Bến phà chợ Dinh, nơi tuyến cáp ngầm thứ 2 được lắp đặt, nối hai bờ sông Đồng Nai

Bến Bình Đồng, ranh giới Phiên Trấn- Trấn Biên xưa. Năm 1862 một tuyến cáp ngầm viễn thông đã được kết nối 2 bờ, mở đầu kỷ nguyên truyền tin bằng điện tín!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét